Sản phẩm / SƠN HỢP CHẤT CHỐNG THẤM

Sơn chống thấm

Sơn mùi tự nhiên chống thấm

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

- Độ che phủ cao
- Chống rong rêu, mốc
- Chùi rửa được
- Bóng loáng và mịn màng
- Chống thấm nước
- Màu sắc đẹp

Độ phủ

9 - 14 m2/ L/ lớp (đã pha loãng)

Sơn hợp chất chống thấm
Trở về

Các loại sơn khác